Privacy beleid Studio Jodie Grift

 

Laatste update: 24-5-2018

 

Studio Jodie Grift hecht belang aan uw privacy.
Met deze reden worden er alleen gegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor het runnen van deze onderneming.

Studio Jodie Grift zal uw persoonsgegevens en gegevens over uw gebruik van onze diensten en producten nooit zonder uw toestemming beschikbaar stellen aan andere commerciƫle partijen.

Hieronder kunt u lezen

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld
 • Met welk doel de gegevens worden verzameld en waarvoor ze worden gebruikt
 • In hoeverre deze gegevens door Studio Jodie Grift worden bewaard
 • In welke gevallen kunnen worden gedeeld met andere partijen
 • Wat uw rechten zijn op het gebeid van de verzamelde gegevens
 • Hoe u in contact kunt komen bij verdere vragen

 

Welke gegevens er van u worden verzameld

Om een order voor een product te plaatsen of om het afnemen van een dienst in goede banen te kunnen leiden heeft Studio Jodie Grift een aantal persoonlijke gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, emailadres en betaalgegevens.

Bij inschrijving voor het online magazine (nieuwsbrief) worden uw naam en email adres verzameld en verwerkt.

Via de website kunnen er cookies worden verzameld om inzicht te krijgen in het gebruik van de website door u als bezoeker en uw demografische gegevens.

 

Waarom ik deze gegevens nodig heb en hoe ik ze gebruik
Om u de gewenste service te kunnen verlenen bij aankoop van een of meer van de producten of het afnemen van een dienst van Studio Jodie Grift worden de eerder genoemde gegevens verzameld. Er worden alleen gegevens verzameld die strikt noodzakelijk zijn om u van de gewenste producten en diensten te kunnen voorzien of om u verder te kunnen helpen in het kader van klantenservice.

 

Wanneer u bevestigd heeft geĆÆnteresseerd te zijn in de nieuwsbrief/het online magazine van Studio Jodie Grift worden hiervoor de benodigde gegevens zoals naam en email adres verzameld. U komt alleen op de maillijst als u daarvoor zelf toestemming heeft gegeven. Wanneer u geen e-mails meer wenst te ontvangen heeft u ten alle tijden het recht om uw toestemming weer in te trekken en uzelf van de lijst te verwijderen.

 

Het delen van gegevens met andere partijen
Het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens wordt erg belangrijk gevonden. Het delen van uw gegevens wordt daarom alleen gedaan wanneer dit noodzakelijk is, namelijk in de volgende gevallen:

 • De verkoop van producten gaat (voor een gedeelte) via Etsy. Uw persoonsgegevens zullen moeten uitgewisseld tussen Studio Jodie Grift, Etsy en Paypal om uw aanschaf mogelijk te kunnen maken. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de voorwaarden en het privacy beleid van Etsy en Paypal.
 • Na uw aankoop zal Studio Jodie Grift uw gegevens ook moeten delen met transportbedrijven. Als uw bestelling binnen Nederland blijft zal gebruik worden gemaakt van de diensten van PostNL, met daarbij ook hun voorwaarden en privacy beleid. Wanneer uw bestelling naar het buitenland vervoerd moet worden draagt PostNL uw bestelling met zorg over aan de benodigde grotere transportbedrijven tot uw pakket bij u thuis bezorgd wordt.
 • Voor administratieve doeleinden wordt gebruik gemaakt van de diensten van factuursturen.nl. Zij zullen uw gegevens niet zelf gebruiken of verwerken, maar kunnen uw gegevens wel tegenkomen omdat ik deze moet opslaan in het administratie systeem.
 • Studio Jodie Grift kan in het geval van een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek redelijkerwijs genoodzaakt zijn om gegevens te delen, gezien de wettelijke verplichting daartoe.

 

Gegevensbewaring

Studio Jodie Grift slaat uw gegevens op wanneer er contact is geweest of wanneer u een product of dienst heeft afgenomen. Uw gegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is om u van service te voorzien zoals beschreven is in dit privacy beleid. U kunt een vergeetverzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Wanneer dit mogelijk is zal uw wenst uiteraard worden ingewilligd. Het kan echter noodzakelijk zijn om uw gegevens in het systeem te houden vanwege de wettelijke verplichting om een volledige bedrijfsadministratie te bewaren. Deze gegevens zullen na de toepasselijke termijn worden verwijderd.

 

Uw Rechten

De Nederlandse en Europese wetgeving geeft u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt om de verschillende diensten van Studio Jodie Grift mogelijk te maken. Hieronder kunt u lezen welke dit zijn:

 • U heeft altijd het recht om persoonsgegeven die Studio Jodie Grift van u verzamelt en verwerkt in te zien. Een verzoek met deze inhoud kunt u doen door mailcontact op te nemen met Studio Jodie Grift via info@jodiegrift.nl. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie met een kopie van alle persoonsgegevens die bij Studio Jodie Grift verwerkt en bewaard zijn.
 • U heeft altijd het recht om persoonsgegevens die Studio Jodie Grift van u verzamelt en verwerkt aan te passen. Een verzoek met deze inhoud kunt u doen door mailcontact op te nemen via info@jodiegrift.nl. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie met een kopie van de gegevens die voor u zijn aangepast.
 • Recht op beperking van gegevensverwerking. U heeft altijd het recht om gegevens die Studio Jodie Grift van u verwerkt te beperken. Een verzoek met deze inhoud kunt u doen door mailcontact op te nemen via info@jodiegrift.nl. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie met de genomen acties op uw verzoek.
 • Recht op overdraagbaarheid. U heeft altijd het recht om gegevens die Studio Jodie Grift van u verwerkt te laten overdragen aan een andere partij. Een verzoek met deze inhoud kunt u doen door mailcontact op te nemen via info@jodiegrift.nl. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie met de genomen acties op uw verzoek.
 • Recht van bezwaar en overige rechten. U heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Studio Jodie Grift. Een verzoek met deze inhoud kunt u doen door mailcontact op te nemen via info@jodiegrift.nl. Na dit verzoek zal direct de gegevensverwerking worden onderbroken en uw bezwaar worden onderzocht. Bij een legitiem bezwaar zal een kopie van de gegevens aan u beschikbaar worden gesteld en de verwerking van uw gegevens blijvend worden stopgezet.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Als u het vermoeden heeft dat Studio Jodie Grift uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Studio Jodie Grift behoudt altijd het recht om dit privacy beleid te wijzigen. Op deze pagine vindt u altijd de meest recente versie, voor het laatst geupdate op 24-5-2018. Mochten er nieuwe wijzigingen komen in dit privacy beleid die direct gevolgen hebben voor de verwerking van uw gegevens, dan wordt u daarover per email op de hoogte gebracht.

Voor verdere vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met Studio Jodie Grift via het email adres info@jodiegrift.nl
 

Contact gegevens

Studio Jodie Grift

Moerbessenberg 4

3769 DC Soesterberg

Nederland

 

+31 (0) 6 12 55 17 18

info@jodiegrift.nl

www.jodiegrift.nl